Columns for FIRM

Sinds september 2011 schrijft Hans van Mierlo de vaste column in het Fiscaal Tijdschrift FIRM, dat kwartaallijks verschijnt. Zij staan hieronder in omgekeerd chronologische volgorde, de meest recente dus bovenaan: aanklikken om te downloaden!

BELASTINGPARADIJZEN EN BELASTINGCONCURRENTIE, februari 2018

HELP, DE BELASTINGDIENST VERZUIPT…., oktober 2017

MAAK EEN EINDE AAN DE TOESLAGENGEKTE, juli 2017

BELASTINGHERVORMING EN DE KABINETSFORMATIE, mei 2017

DE STAAT VAN ONZE BELASTINGEN IN 2017, februari 2017

MOETEN WIJ DE VPB MAAR NIET EENS AFSCHAFFEN?, oktober 2016

GEDACHTEN BIJ HET LUSTRUM VAN DE OPLEIDING FISCAAL RECHT, augustus 2016

BIJ DE LUSTRUMEDITIE VAN FIRM! EEN KRITISCHE NOOT BIJ DE PANAMA-PAPERS, mei 2016

TERUG NAAR DE BEGINSELEN VOOR GOEDE BELASTINGHEFFING, februari 2016

DE BELASTINGHERVORMING DIE NIET DOORGING, november 2015

GEBAKKEN LUCHT IN PLAATS VAN ECHTE INTERNE MARKT…, januari 2015

EEN BELASTINGPLAN VOOR RUTTE II ?!,  oktober 2014

ALWEER BELASTINGHERVORMING…………………………., juli 2014

FISCAAL BELEID VAN EUROPA BROKKELT AF DOOR NATIONALE BLIK, april 2014

GELIJKHEID EN ONGELIJKHEID IN DE FISCALITEIT!, december 2013

IS NEDERLAND EEN BELASTINGPARADIJS?, mei/juni 2013

DE STAAT VAN ONS BELASTINGSTELSEL, maart/april 2013

BEZUINIGEN IS EEN HELE KUNST!, december 2012/januari 2013

BELASTINGPLAN 2013: Lager tekort en hogere lasten!, september/oktober 2012

NEDERLAND BELASTINGPARADIJS?!, juni/juli 2012

DE FINANCIËLE CRISIS EN DE OVERHEIDSFINANCIËN, april 2012

BEZUINIGEN OP KUNST EN CULTUUR, oktober 2011