Publications for Download

Download: ‘De Wereld gaat aan beleid ten onder…: Over het beleidsfalen in de Publieke Sector en Wat Daar aan te Doen’, Oratie, Universitaire Pers Maastricht, 29 juni 2000.

Download: ‘Public Choice, Fiscal Federalism, and Institutional Variety in the Public Sector: A Theoretical-Historical Analysis for Deriving Lessons for Economies in Transition’, METEOR Research Memorandum, 01/007, Maastricht University, March 2001.

Download: ‘Over de verhouding tussen overheid, marktwerking en privatisering. Een economische meta-analyse’, METEOR Research Memorandum, 01/014, Maastricht University, augustus 2001.

Download: ‘Beleidsfalen en beleidsevaluatie in de publieke sector’, Bijdrage 25e Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, 14 maart 2002. METEOR Research Memorandum, 02/007, Maastricht University, maart 2002

Download: ‘Public Entrepreneurship as Innovative Management Strategy in the Public Sector, A Public Choice-Approach’, Paper Originally Presented at the 65th Annual Conference of the Southern Economic Association, New Orleans, Louisiana, USA, November 18-20, 1995, Second Revision March 2002.

Download: ‘Onderzoek alles en behoud het goede!’, antwoord op Reactie van F.J.P.M. Hoefnagel, ‘De onvoltooide van Van Mierlo’, in Bestuurswetenschappen, jaargang 56, nummer 2, april 2002.

Download: ‘Zin en Onzin in het Privatiseringsdebat’, in Bundel JSV-Congres 2002, Overheid Verleden Tijd?, Rijksuniversiteit Groningen, 11 april 2002, pp. 64-66.

Download: Review van D.J. Wolfson,‘Theorie en Toepassingen van de Economische Politiek’,
De Economist, Netherlands Economic Review, Volume 151, No. 1 (March 2003), pp. 160-163.

Download: ‘Marktwerking in de Medisch-specialistische Zorg’, Powerpointpresentatie Congres Marktwerking in de Medisch-specialistische Zorg, Utrecht, 9 april 2003

Download: ‘Aan beleid ten onder gaan?’, Powerpointpresentatie ASOM Seminarbuffet, Utrecht, 16 mei 2003

Download: ‘De Klant is Koning, ook in de Gezondheidszorg!’, Bijdrage aan Bundel PH-Forum ‘Investeren in gezondheidskapitaal via Preventie loont’, 23 oktober 2003

Download: ‘For a Smaller But Better Government. Government and Marketisation of Public Service Delivery in an Age of Transition’, Chapter originally presented at the Conference “Improving the Capacity of Ministries to Make Strategic Policy Decisions”, UNDP/Government of Serbia, Belgrade, 25 and 26 September 2003.

Download: ‘Had interactieve beleidsvorming de politieke besluitvorming over de Betuweroute kunnen verbeteren?’, in G. Hagoort e.a. (red.), Internoveer!, uitgave ASOM, Amsterdam School of Management, Amsterdam, 2004.

Download: ‘Klant is Koning op de Zorgmarkt. Zorg is een verhandelbaar goed?’, in Medisch Contact, Jaargang 59, nr. 47, 19 november 2004, pp. 1857-1860.

Download: ‘Zij hieven het glas…’, in Tijdschrift voor Openbare Financiën, Themanummer Miljoenennota 2006, 37e jaargang, nr. 5, november 2005.

Download: ‘De Verhouding tussen Overheid, Marktwerking en Privatisering, met een toepassing op archeologisch erfgoed’, verslag van lezing Symposium 20 jaar Raap, Eenhoorn Amersfoort, 26 mei 2005.

Download: ‘De Verhouding tussen Overheid, Marktwerking en Privatisering, met een toepassing op archeologisch erfgoed’, sheets lezing Symposium 20 jaar Raap, Eenhoorn Amersfoort, 26 mei 2005.

Download: ‘Who is the Owner of the Public Services? Quality Improvement and Client Empowerment in Era of Transition’. presented at IWM Vienna, October 31st, 2006.

Download: “Nationaal Energieforum 2007, Preseminar Aan de Vooravond van de Splitsing van Netten, Lezing Financieel-Economische Gevolgen van Netwerksplitsing”, Hilton Amsterdam, 21 november 2007.

Download: “ECU’92-congres 2008, Emerging Economies, Challenges of Eastern Europe”, lezing/lecture ‘Recent Developments in CEE-Countries: Challenges for the West in an Era of Transition”, Universiteit Utrecht, Academiegebouw Utrecht, 11 maart 2008.

Download: “Het Veilingprincipe in de Zorg”, in Economisch-Statistische Berichten, jaargang 93, 2 mei 2008 (met F. Jansen en M. Vendrik).

Download: “Academie voor Overheidsjuristen, Academie voor Wetgeving. Actualiteitenbijeenkomst, Lezing: DE KREDIETCRISIS: De Gevolgen van de Crisis voor de Koers van de Overheid”, Academiegebouw, Den Haag, 18 november 2009.

Download: “Lion’s Club Geldrop, Actualiteitenbijeenkomst, Lezing ‘DE KREDIETCRISIS: De Gevolgen van de Crisis voor de Nederlandse Overheidsfinanciën” met appendix, Nuenen, 11 mei 2010.